Memòria anual

El Patronat de la Fundació presenta públicament la memòria de l’activitat anual realitzada amb la voluntat de potenciar la transparència de la institució.

Les últimes memòrires són:

 

Memòria fundacions Santa Susanna 2022

Memòria de les fundacions Santa Susanna 2021

Memòria de les fundacions Santa Susanna 2020

 

Memòria de les fundacions Santa Susanna 2019

Memòria de la Fundació Santa Susanna 2018

Memòria de la Fundació Santa Susanna 2017

Memòria de la Fundació Santa Susanna 2016

Memòria de la Fundació Santa Susanna 2015

Memòria de la Fundació Santa Susanna 2014