Política de qualitat

El patronat i la direcció de la Fundació Santa Susanna, com a responsable final de la Política de Qualitat, manifesten el seu propòsit d’implementar i mantenir actualitzat un Sistema de Gestió de Qualitat.

Es comprometen a liderar, impulsar i mantenir aquesta política de Qualitat assignant  els recursos necessaris, dintre de les possibilitats existents, per al compliment dels objectius definits i establint els mecanismes necessaris per a canalitzar la participació i la implicació de totes les persones que integren l’organització amb els següents principis:

  • El compromís del compliment dels requisits legals i reglamentaris.
  • El servei ha de ser de qualitat i de bon tracte cap a totes les persones, oferint un ambient segur, accessible i confortable.
  • Mantenir una plantilla amb un equip de professionals formats i amb qualitat humana.
  • Disposar dels equipaments i recursos necessaris per donar l’atenció adequada.
  • Màxima eficiència i equitat en els processos optimitzant els recursos.
  • Crear mesures per detectar la satisfacció dels nostres clients amb la finalitat d’aconseguir una continuïtat en la qualitat del servei.
  • Contribuir en el desenvolupament d’una consciència comunitària vers l’envelliment actiu i saludables.
  • Compartir i aprofitar la nostra experiència.