Centre de dia

Centre de dia

Servei diürn d’acolliment, prevenció, socialització i suport a la família per a persones grans.

Permet gaudir dels serveis del centre i tornar al domicili diàriament.

 

Atenció centrada en la persona

Des del 2013 apostem per un model d’atenció centrada en la persona (ACP) amb la voluntat de millorar l’assitència a les persones residents i amb el compromís d’aprofundir en les nostres arrels d’hospitalitat i proximitat.

Aquesta metodologia es va iniciar en el camp d’atenció a persones amb demència però és aplicable a totes les persones. Parteix de la base que cal respectar i valorar les persones com a membre de ple dret de la societat, posant l’accent en l’individu únic i no en la dependència, la malaltia o la pèrdua.

Serveis

Atenció especialitzada

 • El Caliu: atenció a la demència
 • Planta 1: atenció a la dependència

Atenció interdisciplinar

 • ajuda en les activitats de la vida diària
 • manteniment de les funcions físiques
 • treball social
 • teràpia ocupacional
 • fisioteràpia
 • infermeria
 • psicologia
 • educació social
 • atenció espiritual

Serveis centrals

 • aigua termal
 • cuina pròpia
 • recepció i administració
 • atenció a la persona usuària
 • neteja i manteniment
 • telèfon i wifi

Serveis opcionals / complementaris

Espais

 • amb llum natural
 • bany adaptat

Altres espais:

 • cafeteria (cada dia de 10:00 a 19:00)
 • menjador per a les famílies
 • sales d’activitats, jardí i terrasses
 • capella (missa i activitats religioses)
 • sala de vetlles

Acreditació de qualitat 

Els nostres serveis disposen dels certificats de qualitat que acrediten el compliment de la norma ISO 9001:2005.

Places i procés d’admissió

 • 20 places públiques

Procés d’admissió: Cal haver sol·licitat la valoració de la Llei de la dependència i tenir-ne la resolució del grau. La sol·licitud d’ingrés es realitza a la institució, incorporant-se a la llista d’espera de la Generalitat de Catalunya.

Preu: La quota a abonar ve determinada en  funció del grau de dependència i la renda. La calculen els Serveis Socials del seu ajuntament.

 

 • 24 places privades

Procés d’admissió: Es pot fer la sol·licitud al mateix centre o derivat per Serveis Socials d’atenció primària.

Preu: Segons tarifes. Possiblitat de fer jornada sencera o mitja jornada.