Compromís amb la igualtat de gènere (informació recomanada)

Compromís amb la igualtat de gènere

La Fundació Santa Susanna i la Fundació Sociosanitària Santa Susanna han presentat el pla d’igualtat i s’han posicionat a favor de la igualtat de gènere amb la lectura del manifest.

Guia de llenguatge respectuós

La Guia de llenguatge respectuós té com a finalitat promoure el llenguatge respectuós a les fundacions Santa Susanna: en la documentació que elaborem i en les converses amb les persones amb qui ens relacionem.
És un recull de propostes per evitar situacions discriminatòries o excloents hereves de la societat patriarcal i androcèntrica. No només es tracta de visibilitzar les dones i evitar estereotips de gènere, sinó d’utilitzar termes que siguin respectuosos amb totes les persones i els col·lectius.

Senyals d’alerta

Recull de senyals d’alerta que poden indicar que una persona pateix violència de gènere, a càrrec de la Sra. Montserrat Casadesús i Orti, advocada, secretària de la Fundació Santa Susanna i secretària i patrona de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna.

Guia d’ajuts per a dones en situació de violència masclista

L’Institut Català de les Dones ha elaborat una Guia d’ajuts per a dones en situació de violència masclista amb un recull de drets i ajuts econòmics, per a l’habitatge, en l’àmbit laboral i en l’àmbit de la formació entre d’altres.

 

Claus per l’abordatge de l’assetjament masclista en l’àmbit lamboral

Clàusula formativa de coneixement i debat organitzada per La Confederació: Claus per l’abordatge de l’assetjament masclista en l’àmbit laboral el desembre del 2023.