Serveis sociosanitaris

Com em poden ajudar en el procés de malaltia?

La Fundació Sociosanitària Santa Susanna atén les persones en situació de fragilitat a causa de la seva malaltia i/o procés d’envelliment, potenciant la seva qualitat de vida i acompanyant també a les seves famílies.

  • Serveis diürns sociosanitaris
  • Hospital de dia
  • Serveis d’internament
  • PADES
  • Consultes especialitzades
  • Servei de rehabilitació
  • Servei d’atenció al dol i a les pèrdues

Més informació: https://www.fundaciosociosanitariastasusanna.cat/

On es destinen els beneficis?

Les fundacions Santa Susanna són entitats sense ànim de lucre. Els possibles beneficis s’inverteixen en altres serveis deficitaris de les fundacions.