Ètica

Decisions compartides amb persones amb afectació de l’àrea mental: un repte i un deure ètics

El Comitè d’Ètica Assistencial del Vallès Oriental Central (CèAVOC) ha publicat el document: Decisions compartides amb persones amb afectació de l’àrea mental: un repte i un deure ètics que pretén aportar algunes consideracions sobre la presa de decisions compartides en situacions de malaltia orgànica avançada i amb afectació de l’àrea mental, en un entorn d’atenció sociosanitària.

Estressors ètics i atenció sanitària

El Comitè d’Ètica Assistencial del Vallès Oriental Central (CèAVOC) ha publicat un article a la Revista de Bioética y Derecho, una iniciativa de l’Observatori de Bioètica i Dret (OBD), amb el suport del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

L’article Estressors ètics i atenció sanitària, realitza una anàlisi dels múltiples factors estresssors ètics en la pràctica mèdica i l’atenció al pacient, detectant una increment de sensació de vulnerabilitat personal i social dels professionals de la salut a partir de les polítiques d’austeritat derivades dels reajustaments econòmics arran de la crisi global.

La Planificació de Decisions Anticipades

El document Planificació de Decisions Anticipades (PDA), ha estat elaborat per l’equip de la planta 4 de la Fundació Santa Susanna i ha estat revisat i aprovat pel Comitè d’Ètica Assistencial del Vallès Oriental Central (Cèavoc).
Hi podreu trobar informació concreta que explica què és la PDA, quan es pot fer, qui la pot fer, què s’aconsegueix i on queda constància.

Consideracions i propostes sobre la confidencialitat

El Comitè d’ètica assistencial del Vallès Oriental central (CèAVOC) ha elaborat un document amb el títol «El respecte a la confidencialitat en el procés de derivació o consulta entre professionals i/o àmbits assistencials. Consideracions i propostes» pretén convidar a la reflexió mitjançant l’anàlisi de les situacions més usuals i posar a l’abast recomanacions perquè els professionals actuïn dins del marc ètic amb les màximes garanties de confidencialitat.

Drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària

La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària és un contracte social entre la ciutadania i el sistema de salut que ha estat revisada i actualitzada el 2015 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
A la Carta s’hi defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i també com ens hi comprometem com a individus actius (deures).
Els principis sobre els quals es basa la Carta són el reconeixement de la dignitat de la persona, la llibertat i l’autonomia, la igualtat, l’accés a la informació i al coneixement en salut, i el compromís cívic.
Podeu consultar la versió íntegra de la Carta i aquí un resum.

Ús dels documents d’informació clínica en l’atenció domiciliària

El Comitè d’ètica assistencial del Vallès Oriental central (CèAVOC) ha elaborat un document amb el títol «Manual d’ús dels documents d’informació clínica en l’atenció domiciliària».