Organigrama

Organigrama

 

 

Equip directiu

 Sra. Assumpció Ros i Florenza
Directora general
aros@fundaciostasusanna.cat

Sra. Mercè Córcoles i Munnè
Responsable d’Administració i patrimoni
mcorcoles@fundaciostasusanna.cat

Sra. Marta Illa i Alcalde
Responsable de Gestió de professionals
milla@fundaciostasusanna.cat

Sra. Anna Pineda i Aguilar
Responsable d’Institució i comunitat
apineda@fundaciostasusanna.cat

Sr. Sebastià Rubio i Ros
Responsable de serveis operatius
srubio@fundaciostasusanna.cat

Sra. Annabel Rueda i Roma
Responsable de Serveis assistencials
arueda@fundaciostasusanna.cat

 

«Per moltes vegades que hagi sentit la història de la nostra institució, no puc deixar d’admirar tantes persones que han contribuït al manteniment de la seva missió i han enriquit el seu llegat aportant el seu temps, capacitats i béns. 

Ha viscut moltes dificultats i les ha pogut salvar! Això ens encoratja i dona esperança. 

El 2018 ens ha presentat un nou repte que demana mirar als orígens per projectar-nos en el futur. Caldrà donar valor al patrimoni heretat, fruit de l’esforç dels que han cregut en la seva missió, per continuar amb el compromís de donar servei a les persones. Ho podem fer amb un equip de professionals expert i amb vocació.

És un honor dirigir la Fundació Santa Susanna. Estimo el seu projecte.» 

Assumpció Ros i Florenza, directora general