El patronat

El patronat és l’òrgan de govern que té per objectiu vetllar per la missió de la institució de continuar al llarg del temps l’esperit d’acolliment que la va fundar el 1386 i administrar el patrimoni.

  • Sr. Isidre Pineda i Moncusí. President (càrrec nat) i Alcalde de Caldes de Montbui 
  • Mn. Alejandro Cantero i Contrera. Vicepresident (càrrec nat) i Rector de la Parròquia de Santa Maria
  • Sr. Joan Josep Fuertes i Camacho.  Patró 
  • Sr. Ramon Prat i Compañó. Patró i Tresorer
  • Sr. Joan B. Casas i Onteniente. Patró
  • Sra. Mª Assumpció Navarro i Purrà. Patrona
  • Sr. Albert Valls i Font. Patró
  • Sr. Xavier Vilanova i Solà. Patró
  • Sr. Josep Maria Ventura i Montpart. Patró
  • Sra. Montserrat Casadesús i Orti. Secretària (no patrona)

El patronat es reuneix mensualment i presenta públicament la memòria de l’activitat realitzada cada any amb la voluntat de potenciar la transparència de la institució. La seva dedicació és voluntària.