Missió, visió, valors i propòsit

La Fundació Santa Susanna és una institució sense ànim de lucre que data de l’any 1386 i que està profundament arrelada a la vila de Caldes de Montbui.

 

La missió

La missió de la Fundació Santa Susanna és continuar al llarg del temps l’esperit d’acolliment que la va fundar.

 

La visió

La visió de la Fundació és la innovació per continuar el nostre llegat: identificar noves necessitats i possibilitar nous projectes que s’adaptin i donin resposta a la realitat social de cada moment.

 

Els valors

Hospitalitat: acollida sense judicis, incondicional, creant un espai de seguretat i confiança on el que és fràgil, depenent o el que se senti ferit pugui reposar-se.

Compromís de servei envers la comunitat que dóna identitat i sentit a la nostra tasca.

Respecte a les persones que es relacionen amb la nostra institució, atenent-les i acollint-les amb dignitat, confiança i comunicació.

Solidaritat per contribuir a un món millor, més just, amable, honest i alegre.

Esperança malgrat la convivència amb la vulnerabilitat de les persones, l’envelliment, les pèrdues i la malaltia.

 

Els propòsit

Cap als 1.000 anys cuidant des del cor a les persones.

 

«Una de las virtudes que más ennoblecen al hombre, al verdadero hombre moral, es la caridad, buscando por ella el bien general o particular del prójimo, justificándolo por medio de obras. (…) Es la caridad un deber sagrado, y un derecho innato en el hombre encontrar en sus semejantes un amparo contra el infortunio. Todos debemos contribuir, cada cual en su esfera, a la perfección y equidad social, tomando como deber moral la protección a los pobres, coadyuvando a este bienestar las corporaciones populares y los gobiernos, mirando con preferencia al desvalido».

«Reseña histórica del Hospital de la Villa de Caldas de Montbuy»

Avel·lí Xalabarder Serra (1914)