Sin categoría

Atenció domiciliària de qualitat

La Fundació Santa Susanna ja disposa del segell distintiu que acredita que els Serveis d’atenció domiciliària (SAD) disposen d’un sistema de qualitat certificat d’acord amb la norma ISO 9001:2015.

La qualitat a la institució

A finals del 2016, la Junta de la Fundació va aprovar el document de Política Qualitat del Centre i la direcció es va comprometre a impulsar i mantenir aquesta política per tal d’oferir un servei de qualitat i de bon tracte, tenir la màxima eficiència i equitat en els processos optimitzant els recursos i aconseguir una continuïtat en la qualitat de l’atenció.

Després de l’èxit en l’acreditació dels Serveis d’atenció domiciliària, actualment la Fundació s’està preparant per aconseguir l’acreditació dels Serveis d’internament sociosanitaris i dels Serveis Funeraris.