Sin categoría

11 de gener de 1992

L’11 de gener de l’any 1992, avui fa 25 anys, la Fundació va iniciar un nou servei que continua vigent: l’atenció sociosanitària.
En aquell moment l’escola bressol havia deixat d’utilitzar les instal·lacions de la nostra institució i les obres d’ampliació van permetre destinar places al nou servei d’atenció sociosanitària: servei concertat amb l’antic programa «Vida als anys», actualment CatSalut.
La celebració va consistir en una jornada de portes obertes i amb els parlaments del Sr. Manel Garcia (president), de Mn. Josep Pausas (vicepresident) i de la Sra. Rosa Ragasol (resident).