serveis

Segona caminada per l’Alzheimer de Caldes de Montbui

La Fundació Santa Susanna ha celebrat un any més el Dia Mundial de l’Alzheimer amb la 2a caminada el matí del dissabte 29 de setembre.
El grup, format per més de cinquanta persones de totes les edats, ha caminat fins a la Font del Dimoni gaudint de l’entorn i ha realitzat activitats per prendre consciència de la importància de l’estil de vida en la prevenció de l’aparició de la demència.

L’activitat s’emmarca dins del Programa d’atenció a la memòria de la institució, el qual contempla actuacions de prevenció, de detecció i atenció a les situacions de vulnerabilitat.
En la inscripció, els participants han fet un donatiu de 2 € que anirà destinat a la compra de material per al Programa d’atenció a la memòria.


L’Alzheimer

El 21 de setembre se celebra el Dia Mundial de l’Alzheimer: una malaltia neurodegenerativa que es caracteritza per la mort progressiva de les neurones i la disminució de la capacitat de les sinapsis, la qual cosa condueix a la pèrdua paulatina de les funcions que realitza el cervell,  presentant alteracions en memòria, llenguatge, pràxies, gnòsies, capacitat de prendre decisions, planificació, judici, atenció i personalitat, amb l’aparició freqüent de problemes psicopatològics i del comportament.
Es calcula que al món hi ha uns 50 milions de persones amb demència: l’Alzheimer n’és la causa més freqüent en tot el món, constitueix les 2/3 parts de les demències.
Es preveu que l’any 2030 hi hauran 82 milions de persones amb demència i que el 2050 seran 152 milions. Això suposarà que cada 3 segons hi haurà un nou cas de demència al món (dades d’Alzheimer’s Org Report 2018).

Un 90% de les persones amb malaltia d’Alzheimer tenen més de 65 anys. A Catalunya cada any hi ha 44.000 nous casos i 19.000 més sense diagnosticar. Cada vegada hi ha més casos entre persones de baixos recursos econòmics (pitjor accés a atenció sanitària) i menor grau d’educació i/o feines menys qualificades.

La dedicació a investigació en malaltia d’Alzheimer és encara relativament baixa: es fa una investigació en Alzheimer per cada 12 que es realitzen en càncer. Actualment no existeix cura per la malaltia de l’Alzheimer, però sí hi ha tractaments farmacològics i psicosocials que intenten reduir el grau de progressió de la malaltia i els seus símptomes associats. Per tant, és molt important la detecció precoç per minorar la progressió.