Sin categoría

Primer any de funcionament dels espais de l’Hospital de dia

Fa un any que l’Hospital de dia disposa d’unes sales pròpies on realitzar les activitats del servei. Han passat per aquestes sales 57 persones d’Hospital de dia psicogeriàtric i 25 persones de Serveis diürns sociosanitaris. Durant aquests mesos de funcionament hem pogut constatar com el servei ha experimentat una sèrie de millores.

D’una banda, les diferents activitats que es realitzen disposen d’un espai propi on les persones usuàries poden sentir-se com a casa i que els serveix com a punt de referència, i, en fer-ho, els atorga l’autonomia suficient per a moure’s amb major seguretat entre els diferents espais que utilitzen. Pels professionals, ens permet veure els usuaris i accedir a ells amb major facilitat.

Disposar d’espais específics ha permès ampliar la intervenció diversificant les activitats, augmentant l’horari del servei a la tarda. A més ha suposat tenir un espai de relació social, compartint àpats i sobretaula, que enforteix encara més els vincles establerts entre els usuaris i incrementa el sentiment de pertinença a un grup, cobrint necessitats bàsiques afectives de la persona.

Pels familiars que participen en els grups de suport, els permet connectar amb el seu rol de cuidador, ja que acudeixen al mateix espai on la persona a qui cuiden realitza les activitats setmanals i poden veure com es porten a terme.

A part dels bons resultats propis del servei, ha representat un enriquiment dels recursos sociosanitaris d’internament, ja que és un espai més a utilitzar per realitzar activitats dirigides a persones ingressades. De moment, una vegada a la setmana, es duu a terme un grup d’estimulació cognitiva per a alguns d’elles, però les possibilitats són infinites i en el futur podrien organitzar-se activitats dirigides a altres necessitats.

Aquest Nadal, amb la inauguració del nou espai a la planta 2 de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna, iniciarem el projecte Santa Susanna Cuida per continuar ampliant l’atenció als usuaris i a les seves famílies, així com als voluntaris i professionals del centre, i a la població interessada en acompanyar i viure el propi procés d’envelliment i/o malaltia o del seu familiar.