Sin categoría

Presentada la memòria del 2022 i la imminent fusió de dues de les tres fundacions

Les tres fundacions fan balanç de l’any 2022 i encaren el futur amb la fusió de la Fundació Santa Susanna i la Fundació d’Acollida Santa Susanna.

 Els patronats i les direccions de les tres fundacions Santa Susanna han presentat la memòria de l’any 2022 en un acte obert a la població al Punt de trobada el dijous 13 de juliol. Es tracta d’un acte que fa anys que es realitza com a gest de transparència.

La memòria del 2022 té per títol “Dret a necessitar”, el lema del curs passat, que parteix del reconeixement de la vulnerabilitat de les persones i el dret a rebre ajuda.

La Fundació Santa Susanna va necessitar prioritzar mesures sostenibles per cuidar l’entorn i per estalviar energia, va aconseguir el certificat de qualitat de l’acompliment de la normativa ISO 9001:2005 a tots els serveis i va celebrar deu anys del projecte “Riure per viure”. Va atendre 265 famílies des dels serveis funeraris i 138 persones al servei d’atenció domiciliària.

La Fundació d’Acollida Santa Susanna ha necessitat superar les dificultats econòmiques agreujades per la pandèmia, tancant l’any amb un resultat negatiu. Va atendre 116 persones al servei de residència assistida i 59 al centre de dia, el qual va ampliar l’horari d’atenció.

La Fundació Sociosanitària Santa Susanna ha necessitat reflexionar sobre el seu creixement (de persones usuàries, treballadores i serveis) i l’augment de les necessitats de les persones ateses. Va atendre 351 persones al servei de convalescència, 232 a la llarga estada, 206 a PADES, 112 a l’hospital de dia i 78 a cures pal·liatives, entre d’altres.

Les fundacions encaren el 2023 amb dos grans projectes. Per una banda, el nou tanatori, en ple procés de construcció. I per altra, la imminent fusió de la Fundació Santa Susanna i la Fundació d’Acollida Santa Susanna, que està pendent de l’aprovació del Protectorat i permetrà la continuïtat de tots els serveis i de tota la plantilla.

“Santa Susanna és una de les principals institucions del nostre poble per antiguitat i per nombre de persones treballadores. És una família multiservei: es fan moltes coses, molt diferents i molt ben valorades.” ha expressat l’Isidre Pineda, president de la Fundació Santa Susanna i de la Fundació Sociosanitària Santa Susanna.