Sin categoría

Endavant amb la qualitat

La Fundació segueix, amb èxit, implantant un sistema de gestió de qualitat. Els Serveis Funeraris Santa Susanna han aprovat l’auditoria de qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015. I els Serveis d’atenció domiciliària (SAD), que van aconseguir el distintiu l’any passat, han aprovat enguany la revisió de seguiment.

Actualment, s’està treballant per acreditar els serveis sociosanitaris, continuant així amb l’aplicació de la Política de Qualitat del centre aprovada per la Junta a finals del 2016. Amb aquest document, la direcció es va comprometre a impulsar i mantenir aquest objectiu de la institució per tal d’oferir un servei de qualitat i de bon tracte, tenir la màxima eficiència i equitat en els processos optimitzant els recursos i aconseguir una continuïtat en la qualitat de l’atenció.