Sin categoría

Aprofitant el material d’ajudes tècniques

La Fundació Santa Susanna ha fet una entrega de material d’ajudes tècniques a l’enitat UEBE, que el farà arribar a Turquia. Concretament s’han donat 14 cadires de rodes i 12 caminadors, enviats amb altres donatius en dos contenidors, que seran reparats i reutilitzats allargant el seu cicle de vida útil.

Els donatius en espècie a Santa Susanna

Moltes persones confien en les fundacions Santa Susanna i ens fan donatius de material que no utilitzen com medicaments, bolquers o ajudes tècniques. En el cas de les ajudes tècniques (cadires de rodes, caminadors, bastons i crosses), es posen a disposició de les persones residents que ho necessiten.
I, a més a més, emmarcat en el servei d’atenció domiciliària (SAD), la Fundació Santa Susanna ofereix el préstec gratuït d’ajudes tècniques a la població que ho demani segons la disponibilitat existent. Quan un material ja no ens serveix a causa del seu estat, s’entrega a altres entitats que li donen un nou ús un cop l’han reparat, reduint així els residus i promovent els valors de la solidaritat, l’altruisme i la sostenibilitat.
L’any 2021 es va fer entrega de material d’ajudes tècniques a l’ONG Acció Internacional, que el va fer arribar a les associacions de la regió de Casamance (Senegal).

Moltes gràcies a totes les persones que ho feu possible!