Sin categoría

La Fundació es transforma

La Junta de la Fundació Privada Residència Santa Susanna ha aprovat el projecte que crea dues noves fundacions assistencials per continuar prestant els mateixos serveis que fins ara però de forma més personalitzada per a l’usuari, millorant així la qualitat de l’atenció.
Aquest canvi organitzatiu, pensat per adaptar-se a les exigències de la realitat actual, permetrà mantenir tots els llocs de treball actuals amb les mateixes condicions laborals tot i que es distribuiran en tres centres de treball especialitzats.
Les tres fundacions resultants són:
  •  Fundació Santa Susanna
Dedicada a continuar la missió fundacional, conservar i millorar el patrimoni, prestar serveis i donar suport a les dues fundacions assistencials.
Directora: Sra. Assumpció Ros
Amb el suport de la Sra. Mercè Córcoles
  • Fundació d’Acollida Santa Susanna
Inclou els serveis de residència assistida, centre de dia, serveis diürns, atenció domiciliària i la casa d’acollida.
Directora: Sra. Annabel Mateos
Amb el suport de la Sra. Neus Yanguas
  • Fundació Sociosanitària Santa Susanna
Inclou els serveis d’internament, hospital de dia, PADES, consultes especialitzades i rehabilitació.
Directora: Sra. Anna Ayguasanosa
Amb el suport de la Sra. Mercè Vargas
És un nou repte que afrontem amb compromís i que permetrà adaptar-nos a les necessitats actuals per continuar la nostra missió.

Una trajectòria de més de 6 segles
La institució va ser fundada el 1386 gràcies a la iniciativa dels germans Lunes que van adquirir un edifici a la plaça de la Font del Lleó per dedicar-lo a l’assistència dels pobres i malalts de la vila.

Al llarg de 632 anys, l’entitat ha anat adaptant-se a les necessitats de cada època. Conegut com l’hospital de pobres, convertit primer en residència i després en una fundació amb diferents serveis d’atenció a la gent gran, la Fundació Santa Susanna ha estat sempre atenta a l’acolliment dels qui ho han necessitat i ha comptat sempre amb la confiança dels calderins per a la continuïtat de la seva missió.