Sin categoría

Santa Susanna reforça l’activitat assistencial

La Fundació Santa Susanna i la Fundació d’Acollida Santa Susanna aproven la fusió 

i la Fundació Sociosanitària Santa Susanna consolida el seu creixement. 

 

La Fundació Sociosanitària consolida el seu creixement

La Fundació Sociosanitària Santa Susanna ha experimentat un important creixement des de la seva creació l’any 2019, consolidant-se com a centre d’atenció intermèdia concertat amb el sistema català de salut (CatSalut) i esdevenint un servei de proximitat per a la població calderina i de la comarca.

En aquest temps, l’entitat ha passat de 77 persones treballadores i 4.329.812,97 € d’ingressos l’any 2019, a 106 persones treballadores i 5.896.481,51 € d’ingressos el 2022, obtenint cada any un resultat positiu. El pressupost del 2023 és de 5.951.356,65 €.

Els serveis i les persones ateses han augmentat considerablement. Destaca l’increment de 74 llits sociosanitaris el 2019 a 99 llits el 2022, gràcies a l’ampliació de la planta 10 el desembre del 2020; i el creixement del programa PADES que ha augmentat el territori d’influència, l’horari d’atenció i les guàrdies del cap de setmana a la comarca, passant a atendre 153 persones el 2019 a 206 el 2022.

 

La Fundació Santa Susanna i la Fundació d’Acollida es fusionen

Les juntes de la Fundació Santa Susanna i de la Fundació d’Acollida Santa Susanna han aprovat l’informe jurídic i econòmic que avala la fusió de les dues entitats, així com la modificació dels estatuts que ho faran possible.

Amb aquest pas es recupera el llegat històric i el servei de residència retorna a la Fundació Santa Susanna, hereva de l’antic Hospital datat de l’any 1386. La decisió s’ha pres davant de la complexitat del context, que no ha ajudat en la independència de la Fundació d’Acollida.

La fusió permet mantenir tots els serveis i les plantilles de les dues fundacions, que sumen 141 persones treballadores. La Fundació Santa Susanna ampliada esdevindrà una entitat que prestarà un gran ventall de serveis: residència assistida, centre de dia, serveis d’atenció domiciliària, serveis funeraris,  serveis operatius i serveis socioculturals, entre d’altres.

A part dels serveis, la Fundació Santa Susanna manté la visió fundacional de renovació constant: identificant noves necessitats i possibilitant nous projectes que s’adaptin i donin resposta a la realitat social de cada moment i, alhora, continuar el llegat. El projecte actual més destacat és la construcció del nou tanatori, iniciat aquest any.