Sin categoría

Prova pilot: governança democràtica

La Fundació està participant en un projecte pilot de La Confederació (la patronal del Tercer Sector Social de Catalunya) per promoure models de gestió propis de l’Economia Socialenfortint el sector no lucratiu de serveis socials i d’atenció a les persones a través de la promoció de models de governança democràtica.

Hi ha un grup motor que hi ha estat treballant amb l’acompanyament d’un expert i ja s’ha realitzat el primer taller per sumar aportacions i definir un pla de millora amb la participació de totes les veus dels col·lectius de la institució: el Patronat, l’equip directiu, els treballadors, els voluntaris i els usuaris. La resta de treballadors/es podran participar a l’acció a curt termini proposada arran del treball del taller.

Esperem que la participació en aquesta acció innovadora sigui una bona experiència pel bé comú de la nostra entitat.