Sin categoría

Presentada la memòria del 2021 i el nou curs 2022-23

Els patronats i les direccions de les tres fundacions Santa Susanna han presentat la memòria de l’any 2021 en un acte obert a la població a Les Cases dels Mestres el dimecres 9 d’octubre. Es tracta d’un acte que fa anys que es realitza com a gest de transparència.

La memòria del 2021 té per títol “La casa de tothom”, ja que al llarg de més sis segles d’història, Santa Susanna ha sigut i ha volgut ser un sostre per a les persones necessitades i una casa oberta. I des de fa més de vint-i-cinc anys, adaptant-se a la realitat i les demandes canviants, els professionals  de Santa Susanna surten de la institució i es desplacen per atendre les persones als seus domicilis particulars.

El 2021 va ser un any complex amb el manteniment de les mesures preventives contra la pandèmia, però es van poder reprendre tots els serveis a excepció dels serveis diürns. La Fundació Santa Susanna va intensificar el seu compromís amb la implantació de mesures sostenibles com la compra d’un vehicle elèctric, l’eliminació d’envasos en la neteja i en la bugaderia o la participació al programa voluntari de compensació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle; la Fundació d’Acollida Santa Susanna va aconseguir un resultat econòmic positiu; i la Fundació Sociosanitària Santa Susanna va commemorar els vint-i-cinc anys de la unitat de cures pal·liatives, va ampliar el servei de PADES i va obtenir el certificat de qualitat de la norma ISO 9001:2015.

L’acte també ha servit per presentar el curs 2022-23 que estrena un nou lema: “Som comunitat, construïm solidaritat”. El lema vol donar visibilitat i valor a l’acció comunitària que les fundacions Santa Susanna realitzen a més de prestar serveis per a les persones.

Es tracta de projectes adreçats a la comunitat fruit de l’expertesa i de l’enriquiment de les persones que col·laboren amb la institució: Atenció a les famílies (grups de suport i acompanyament), Compartim expertesa (cicles divulgatius i activitats per promoure l’intercanvi de mirades), Activitats socioculturals (creació d’espais de relació per a totes les edats principalment al Punt de trobada) i Promoció de voluntariat (per fer possible els projectes i per acompanyar a les persones en el seu procés d’envelliment o malaltia).