Sin categoría

Les residències al Parlament

Amb motiu del Debat general sobre la gestió de les residències per a gent gran del Parlament de Catalunya el 7 de juliol, la FEATE (Federació d’Entitats d’Assistència a la Tercera Edat sense ànim de lucre), havia sol·licitat participar-hi.
Els grups parlamentaris havien convidat a intervenir-hi a la Sra. Assumpció Ros, vicepresidenta de la FEATE i gerent de la Fundació Santa Susanna. I, tot i que la intervenció estava prevista el mateix dia 7 a les 15.00h, no es va realitzar.
Finalment, FEATE ha estat convidada a formar part de la comissió d’investigació sobre la gestió de les residències per a gent gran.
Tot i així, alguns mitjans de comunicació s’han fet ressò de la veu de la FEATE: