Sin categoría

Compromís amb la reducció de CO2

La Fundació Santa Susanna participa al Programa voluntari de compensació de les emissions de gasos amb efecte hivernacle (GEH) de l’Oficina Catalana del Canvi Climàtic de la Generalitat de Catalunya.
La Fundació és una de les entitats socials promotora de projectes de reducció d’emissions de GEH. Concretament, hi participa amb el projecte d’instal·lació de 235 plaques fotovoltaiques a la coberta de l’edifici que van entrar en funcionament el desembre del 2020. L’ús de l’energia solar és una aposta per la sostenibilitat i una mesura d’estalvi, ja que es calcula que l’autoconsum de l’energia produïda suposarà un estalvi del 30% del consum anual i i que serà finançada amb l’estalvi energètic en sis anys.

La previsió de reducció d’emissions de GEH és de 35 tones anuals, quantitat que es verificarà a any vençut per una de les entitats verificadores del Programa.

Les reduccions d’emissions verificades es converteixen en crèdits de GEH que poden ser adquirits per organitzacions o particulars per compensar les seves emissions.