Activitat assistencial

Fundació d'Acollida Santa Susanna

FUNDACIÓ D’ACOLLIDA SANTA SUSANNA

Residència assistida

Centre de dia

Serveis diürns

Serveis d’atenció domiciliària

Casa d’acollida

 

 

Fundació Sociosanitària Santa Susanna

FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA SANTA SUSANNA

Serveis d’internament

Convalescència i estades temporals

Hospital de dia

Serveis diürns

PADES

Consultes especialitzades

Atenció al dol i a les pèrdues

Servei de rehabiltiació