Activitat assistencial

FUNDACIÓ D’ACOLLIDA SANTA SUSANNA

Residència assistida

Centre de dia

Serveis diürns

Serveis d’atenció domiciliària

Casa d’acollida

 

 

FUNDACIÓ SOCIOSANITÀRIA SANTA SUSANNA

Serveis d’internament

Convalescència i estades temporals

Hospital de dia

Serveis diürns

PADES

Consultes especialitzades

Atenció al dol i a les pèrdues

Servei de rehabiltiació