Butlletí electrònic

Rep tota la informació a la teva adreça de correu electrònic

Cèavoc

El CèAVOC és el comitè d’ètica assistencial del Vallès Oriental central que té la seva seu a la Fundació Santa Susanna.
És un òrgan de caràcter consultiu i multidisciplinari que analitza i assessora en qüestions ètiques de l’àmbit assistencial per tal de contribuir a la seva humanització i millora.
El CèAVOC ha estat acreditat el juliol de 2010 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya segons l’Ordre de 14 de desembre de 1993.


QUIN ÉS L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ?

L’àmbit d’actuació del CèAVOC és el sector central de la comarca del Vallès Oriental.
Està a disposició dels professionals i usuaris de les institucions (ICS i FRSS) i equips sanitaris (EAP i PADES) de la zona.

QUI EL FORMA?

Està format per professionals  de l’àmbit  assistencial (infermeria, treball social, psicologia i medicina), representants dels ciutadans i un jurista. 


QUÈ OFEREIX?

ASSESSORAR
: Assessorament en qüestions ètiques de la praxis sanitària, sense substituir la decisió clínica dels professionals, tot incorporant diversitat de visions. Es disposa d’un guió per recollir  la informació del cas i assegurar la confidencialitat. 

ORIENTAR
: Orientació en la formulació de protocols i guies d'actuació en situacions clíniques i sanitàries que plantegin problemes ètics.

PROMOCIONAR: Promoció d’activitats formatives i de debat en l'àmbit de la bioètica.

Totes les consultes són estudiades de forma individualitzada i reben una resposta consensuada per escrit.


DOCUMENTS D'INTERÈS

Trobareu documents d'interès a l'apartat d'Ètica de la secció Informació Recomanada.


MÉS INFORMACIÓ

Per contactar amb el Cèavoc: ceavoc@fundaciostasusanna.cat o adreçar-vos a la Fundació.C/Font i Boet 16 · 08140 Caldes de Montbui · T.93 865 49 94 · F.93 865 54 25 ·
info@fundaciostasusanna.cat