Butlletí electrònic

Rep tota la informació a la teva adreça de correu electrònic

Avís legal

Accés

La persona que accedeix a aquest lloc Web adquireix la condició d'usuari del mateix. Això implica el coneixement i l'acceptació de les condicions generals i, en el seu cas, condicions particulars que regulen l'accés i ús d'aquest lloc Web. Recomanem l'accés periòdic a les condicions d'utilització del lloc Web per a conèixer els canvis, modificacions i actualitzacions que puguin produïr-se.
El lloc Web comprèn textos, gràfiques, imatges, videos, sons, dibuixos, fotografies i software inclosos en el mateix, ja siguin susceptibles o no de propietat intelectual.
L'accés al lloc Web és gratuït, sense prèvia autorització, suscripció o registre, excepte pels continguts i serveis específics en els que la suscripció o el registre del Usuari sigui necessari i així es determini en les condicions generals o particulars.


Continguts

L'accés als continguts del lloc Web per part del usuari serà sota la seva total responsabilitat no podent repercutir al titular del lloc Web qualsevol conseqüència negativa derivada directa o indirectament de l'accés al lloc Web, ja siguin d'àmbit físic, lògic, moral o personal. Els Continguts del lloc Web tenen com a finalitat informar i donar a conèixer les activitats, productes i serveis prestats per la FUNDACIÓ RESIDENCIA SANTA SUSANNA i tenen un caràcter general i orientatiu.

FUNDACIÓ RESIDENCIA SANTA SUSANNA podrà modificar els continguts, així com suprimir i canviar aquests dintre del lloc Web i la forma en què s'accedeix, amb la finalitat de millorar la qualitat dels mateixos o corregir errors intentant en tot moment minimitzar les conseqüències negatives que aquests canvis puguin provocar als usuaris

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA DE PROTECCIÓ DE DADES

'Empresa Fundació Residencia Santa Susanna conforme a la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa als usuaris de fundaciostasusanna.cat respecte la seva Política de Protecció de Dades que serà d'aplicació en el tractament de les dades personals que siguin facilitades per l'usuari quan accedeix, utilitza i/o es registra amb ocasió de la suscripció o alta en alguns dels serveis oferts pel nostre portal fundaciostasusanna.cat.

Les Dades Personales recollides serán objecte de tractament automatitzat i incorporats als corresponents fitxers de Fundació Sta Susanna, sent aquesta companyia titular i responsable dels fitxers. Amb aquest obejctiu, fundaciostasusanna.cat proporcionarà als Usuaris els recursos tècnics adequats per a que, amb caràcter previ, puguin accedir a aquest avís sobre la Política de Protecció de Dades o a qualsevol altre informació rellevant i puguin prestar el seu consentiment a fi de que fundaciostasusanna.cat procedeixi al tractament automatitzat de les seves Dades Personals.

La recollida i tractament automatitzat de les Dades Personals té com a finalitat la gestió, prestació, i millora dels serveis en els que l'Usuari decideixi donar-se d'alta, l'enviament d'actualitzacions dels serveis, l'enviament, per mitjans tradicionals i electrònics, d'informació tècnica, operativa i comercial respecte de productes i serveis oferts per fundacióstasusanna.cat.


Així mateix, Fundació Residència Santa Susanna informa l'usuari que les instal·lacions, sistemes i fitxers en els que s'alberguen les dades personals compleixen amb les mesures de seguretat establertes al RD 1720/2007, de 13 de desembre, pel qual s'aproven les mesures de seguretat aplicables a fitxers amb dades de caràcter personal. Això no obstant, l'Usuari ha de ser  conscient que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.


Les dades personals facilitades a Fundació Residència Santa Susanna no seran cedides a tercers sense autorització prèvia per part del titular de les mateixes, excepte en aquells casos previstos expressamente per la llei, i sempre que es compleixin els requisits establerts en la mateixa.


Aquestes dades han de ser vertaderes, exactes, complerts i actualitzades, sent l'usuari l'únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a Fundació Residència Santa Susana o a qualsevol tercer a causa de la falsedat, inexactitud, insuficiència o no actualització de les mateixes.


Els Usuaris tenen reconeguts i podran exercitar els drets d'accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com tenen reconegut el dret a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Fundació Residència Santa Susanna a través del correu electrònic agestio@fundaciostasusanna.cat.


Fundació Residència Santa Susanna garantitza el tractament confidencial de les dades personals dels usuaris, així com, conforme a allò establert a l'article 9 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, que s'han adoptat les mesures d'índole tècnica i organitzatives necessàries per a la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, tenint en compte l'estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades enmagatzemades i els riscos als què estan exposats, ja vinguin de l'acció humana o del medi físic o natural.

Drets de Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts d'aquest web (incloent, amb caràcter enunciatiu i no limitatiu: bases de dades, imatges, dibuixos, gràfiques, arxius de text, audio, vídeo i software) són propietat de Fundació Residència Santa Susanna, excepte indicació expressa, i estan protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, entre d'altres.


Per tant, el seu contingut no podrà ser objecte de cap manipulació (modificació, còpia, alteració, reproducció, transmissió, adaptació, traducció, etc.) per part del usuari o de tercers, ja sigui total o parcialment, sense l'expressa autorització per part de Fundació Residència Santa Susanna, a no ser que s'indiqui el contrari.

Ús de Cookies

Amb la finalitat d'agilitzar el servei ofert, identificant amb la màxima celeritat cada usuari, Fundació Residència Santa Susanna comunica que per al correcte funcionament de fundaciostasusanna.cat és necessari l'ús de "Cookies". Aquest estri, que s'instal·la al disc dur del sistema informàtic del usuari, s'utilitza per al enmagatzematge i la posterior recuperació de determinada informació relativa a l'ús que es realitza de fundaciostasusanna.cat, pero no recull cap dada personal que permeti identificar l'usuari.

És intenció de Fundació Residència Santa Susanna oferir en tot moment una informació certa i actualitzada. Tot i això, aquesta informació pot contenir incorreccions tècniques o errors tipogràfics. Fundació Residència Santa Susanna no es responsabilitza de la veracitat de la informació continguda al web.

Fundació Residència Santa Susanna no garantitza que el web i el servidor estiguin llliures de virus i no es responsabilitza dels possibles danys causats per accedir al web o per la impossibilitat d'accedir a ell.

En cap cas Fundació Residència Santa Susanna serà responsable de qualsevol dany per la pèrdua d'ús, de dades o de beneficis, com conseqüència de la visualització, utilització del software, documents, informació o serveis, en general, disponibles en el web.

C/Font i Boet 16 · 08140 Caldes de Montbui · T.93 865 49 94 · F.93 865 54 25 ·
info@fundaciostasusanna.cat