Butlletí electrònic

Rep tota la informació a la teva adreça de correu electrònic

Qui som

La Fundació Residència Santa Susanna és una institució sense ànim de lucre que data de l'any 1386 i que està profundament arrelada a la vila de Caldes de Montbui.
Ofereix recursos a les persones en l'àmbit social i sociosanitari, atenent especialment a les persones grans.
La nostra activitat assistencial té com a objectiu l'atenció integral seguint el model d'atenció centrada en la persona (ACP) amb la voluntat de millorar l'assistència als nostres residents i amb el compromís d'aprofundir en les nostres arrels d'hospitalitat i proximitat.

La missió

La missió de la Fundació Santa Susanna és continuar al llarg del temps l'esperit d'acolliment que la va fundar.

La visió

La visió de la Fundació és la innovació per continuar el nostre llegat: identificar noves necessitats i possibilitar nous projectes que s'adaptin i donin resposta a la realitat social de cada moment.
 

Valors

Hospitalitat: acollida sense judicis, incondicional, creant un espai de seguretat i confiança on el que és fràgil, depenent o el que se senti ferit pugui reposar-se.

Compromís de servei envers la comunitat que l'envolta i dóna identitat i sentit a la nostra tasca.

Participació oberta a qui vulgui compartir el seu temps i iniciatives per contribuir a la infinita i enriquidora tasca de cuidar les persones.

Respecte a les persones que es relacionen amb la nostra institució, atenent-les i acollint-les amb dignitat, confiança i comunicació.

Solidaritat per contribuir a un món millor, més just, amable, honest i alegre.

Esperança malgrat la convivència amb la vulnerabilitat de les persones, l'envelliment, les pèrdues i la malaltia.

"Una de las virtudes que más ennoblecen al hombre, al verdadero hombre moral, es la caridad, buscando por ella el bien general o particular del prójimo, justificándolo por medio de obras. (...)
Es la caridad un deber sagrado, y un derecho innato en el hombre encontrar en sus semejantes un amparo contra el infortunio.
Todos debemos contribuir, cada cual en su esfera, a la perfección y equidad social, tomando como deber moral la protección a los pobres, coadyuvando a este bienestar las corporaciones populares y los gobiernos, mirando con preferencia al desvalido".

Avelino Xalabarder Serra: "Reseña histórica del Hospital de la Villa de Caldas de Montbuy"
Barcelona, 1914


Política de qualitat

La direcció de la Fundació Santa Susanna, com a responsable final de la Política de Qualitat, manifesta el seu propòsit d’implementar i mantenir actualitzat un Sistema de Gestió de Qualitat.

Documents

link  Docuement de Política de qualitat  ( pdf , 68 Kb )
C/Font i Boet 16 · 08140 Caldes de Montbui · T.93 865 49 94 · F.93 865 54 25 ·
info@fundaciostasusanna.cat