Butlletí electrōnic

Rep tota la informació a la teva adreça de correu electrònic

Čtica

ESTRESSORS ČTICS I ATENCIĶ SANITĀRIA

El Comitè d'Ètica Assistencial del Vallès Oriental Central (CèAVOC) ha publicat un article a la Revista de Bioética y Derecho, una iniciativa de l'Observatori de Bioètica i Dret (OBD), amb el suport del Màster en Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona.

L'article Estressors ètics i atenció sanitària, realitza una anàlisi dels múltiples factors estresssors ètics en la pràctica mèdica i l'atenció al pacient, detectant una increment de sensació de vulnerabilitat personal i social dels professionals de la salut a partir de les polítiques d'austeritat derivades dels reajustaments econòmics arran de la crisi global.

El CèAVOC 
El CèAVOC és un òrgan de caràcter consultiu i multidisciplinari que analitza i assessora en qüestions ètiques de l’àmbit assistencial sociosantiari per tal de contribuir a la seva humanització i millora. 
Està format per un jurista, representants dels ciutadans i professionals de l'àmbit assistencial (infermeria, treball social, psicologia i medicina), alguns d'ells, professionals de la Fundació Santa Susanna.
Més informació

LA PLANIFICACIĶ DE DECISIONS ANTICIPADES


El document "Planificació de Decisions Anticipades (PDA)", ha estat elaborat per l'equip de la planta 4 de la Fundació Santa Susanna i ha estat revisat i aprovat pel Comitè d'Ètica Assistencial del Vallès Oriental Central (Cèavoc).
 
Hi podreu trobar informació concreta que explica què és la PDA, quan es pot fer, qui la pot fer, què s'aconsegueix i on queda constància.

Més informació:
Comitè d'Ètica Assistencial del Vallès Oriental Central (Cèavoc) i Comitè de Bioètica de Catalunya (CBC)

CONSIDERACIONS I PROPOSTES SOBRE LA CONFIDENCIALITAT


El CèAVOC (Comitè d'ètica assistencial del Vallès Oriental central) és un òrgan de caràcter consultiu i multidisciplinari que analitza i assessora en qüestions ètiques de l'àmbit assistencial per tal de contribuir a la seva humanització i millora. 

El CèAVOC té la seva seu a la Fundació Santa Susanna i està format per professionals de l'àmbit assistencial (alguns d'ells de la Fundació i altres de la zona del Vallès Oriental Central), representants dels ciutadans i un jurista. 

El comitè ha elaborat un document amb el títol "El respecte a la confidencialitat en el procés de derivació o consulta entre professionals i/o àmbits assistencials. Consideracions i propostes" que pretén convidar a la reflexió mitjançant l'anàlisi de les situacions més usuals i posar a l'abast recomanacions perquè els professionals actuïn dins del marc ètic amb les màximes garanties de confidencialitat.

COM PODEM TENIR CURA DE LA INTIMITAT I GARANTIR LA CONFIDENCIALITAT A LA FUNDACIĶ SANTA SUSANNA


El CèAVOC (Comitè d'ètica assistencial del Vallès Oriental central) és un òrgan de caràcter consultiu i multidisciplinari que analitza i assessora en qüestions ètiques de l'àmbit assistencial per tal de contribuir a la seva humanització i millora. 

El CèAVOC té la seva seu a la Fundació Santa Susanna i està format per professionals de l'àmbit assistencial (alguns d'ells de la Fundació i altres de la zona del Vallès Oriental Central), representants dels ciutadans i un jurista. 

El comitè ha elaborat i revisat el document amb el títol "Com podem tenir cura de la intimitat i garantir la confidencialitat a la Fundació Santa Susanna" amb orientacions dirigides als professionals, usuaris, familiars i voluntaris de la institució.

En motiu del projecte "Cada mes un tema" dirigit als professionals de la Fundació per tal de potenciar una atenció de qualitat, el mes de febrer del 2016 s'ha fet difusió d'aquest document.

DRETS I DEURES DE LA CIUTADANIA EN RELACIĶ AMB LA SALUT I L'ATENCIĶ SANITĀRIA


La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l’atenció sanitària és un contracte social entre la ciutadania i el sistema de salut que ha estat revisada i actualitzada el 2015 pel Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

A la Carta s’hi defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i també com ens hi comprometem com a individus actius (deures).

Els principis sobre els quals es basa la Carta són el reconeixement de la dignitat de la persona, la llibertat i l’autonomia, la igualtat, l’accés a la informació i al coneixement en salut, i el compromís cívic.

Podeu consultar aquí la versió íntegra de la Carta i aquí un resum.

Documents

link  Consideracions i propostes sobre la confidencialitat  ( pdf , 218,2 Kb ) link  La confidencialitat a la Fundaciķ Santa Susanna  ( pdf , 1751,1 Kb ) link  Carta de drets i deures de la ciutadania en relaciķ amb la salut i l'atenciķ sanitāria  ( pdf , 297,2 Kb ) link  Resum de la Carta de drets i deures de la ciutadania en relaciķ amb la salut i l'atenciķ sanitāria  ( pdf , 77,9 Kb ) link  La planificaciķ de decisions anticipades (PDA)  ( pdf , 444,7 Kb ) link  Estressorseticsiatenciosanitariaceavoc.pdf  ( pdf , 650,8 Kb )
C/Font i Boet 16 ˇ 08140 Caldes de Montbui ˇ T.93 865 49 94 ˇ F.93 865 54 25 ˇ
info@fundaciostasusanna.cat